E-Visa Extension For Norwegian Citizens

Thank you for coming, trusting and supporting us in the past time.
Wish you have a wonderful and memorable trip with Vietnam.


In cases where you currently have an E Visa and want to extend it, it is currently not possible to E-Visa extension, but you must exit and make a new E Visa to re-enter.
We support you to enter and exit the same day at the Laos border gate, at a very cheap and fast cost.
Call us if you have a need!
Thank you!

Nội dung có hữu ích cho bạn ?

Bình chọn 5 sao nếu bạn tìm đc thông tin hữu ích!

Xếp hạng post

Chia sẻ bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo