Notice of entry and exit of foreigners and Vietnamese during the COVID – CORONA epidemic phase of the Vietnam National Administration of Tourism on 26/02/2020

According to the latest notice dated 26-02-2020

– In the context of the complicated development of the Covid-19 epidemic, it is difficult to control in South Korea, Japan, Italia, Iran and some other countries in recent days, in the evening of the 25th Feb 2020, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc signed the Directive No.10/CT – TTG on promoting prevention and control of Covid-19.

– Accordingly, the Ministry of Foreign Affairs is responsible for immediately informing the Korean side and the countries and territories where Covid-19 is occurring about the prevention and control measures applied by Vietnam, including the suspension of entry into Vietnam for people coming from or passing through an epidemic area, for people entry for official purposes in special cases subject to medical declaration and concentrated isolation for 14 days as prescribed.

– Notify Vietnamese citizens not to epidemic areas in other countries, except in case of necessity, if they still go, when they enter Vietnam, they will have to be concentrated isolation for 14 days as prescribed.

Following the Prime Minister’s instructions, the Vietnam National Administration of Tourism also offers the following measures:

 1. Temporarily stop organizing tourists groups to Daegu city, South Korea and epidemic areas, not welcoming tourists from epidemic areas into Vietnam
 2. Perform a 14-day quarantine for visitors through or coming from Daegu city, Gyeongsangbuk-do province and the affected areas.
 3. Tourism businesses, accommodation establishments, and tourist service businesses should focus on the prevention and control of Covid-19, follow the instructions of the Ministry of Health, ensure safety absolutely for visitors and workers

Specifically, the situation of an approval letter on arrival as follows:

 • Stop approving DL letter on arrival for Korean, Japanese, Italian and other countries traveling through epidemic areas for 14 days (see the entry and exit stamp of epidemic areas on the passport)
 • Business approval letter on arrival for Korean, Japanese, Italian will temporarily return the results at the Embassy in accordance with the receipt, do not request a process quickly

Vinavisa Service updates the latest information for Customers. Call 0899 31 3366 to get detailed advice on your case!

Thank you so much!

THÔNG BÁO MỚI NHẤT 26/02/2020 TỪ CỤC XUẤT NHẬP CẢNH VỀ XÉT DUYỆT VISA NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID 19 – CORONA

Thông báo từ chỉ thị của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

– Trước tình hình diễn biến của dịch Covid – 19 ngày càng phức tạp, khó kiểm soát tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, I-ta-li-a, Iran và một số nước khác trong những ngày gần đây, tối ngày 25/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký chỉ thị số 10/CT – TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid – 19.

– Theo đó, Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ thông báo ngay cho phía Hàn Quốc và các nước, vùng lãnh thổ có dịch Covid – 19 về các biện pháp phòng, chống dịch mà Việt Nam áp dụng trong đó có việc tạm dừng nhập cảnh vào Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch, đối với các đối tượng nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt phải khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

– Thông báo cho công dân Việt Nam không đến các vùng có dịch ở các nước, trừ trường hợp cần thiết, nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục du lịch cũng đưa ra các biện pháp như sau:

 1. Tạm dừng tổ chức đưa các đoàn khách du lịch tới thành phố Daegu, Hàn Quốc và những khu vực có dịch bệnh, không đón khách du lịch từ khu vực có dịch vào Việt Nam.
 2. Thực hiện cách ly 14 ngày đối với khách du lịch đã đi qua hoặc đến từ thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk-do và khu vực có dịch
 3. Các doanh nghiệp dữ hành, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch cần chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động.

Cụ thể, tình hình duyệt công văn như sau:

 • Ngừng duyệt công văn diện Du Lịch (kí hiệu: DL) cho khách có quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia và các quốc gia đi qua vùng dịch 14 ngày (xem trên trang hộ chiếu để xem dấu kiểm soát xuất nhập cảnh với quốc gia có dịch)
 • Công văn DN đối với khách quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia tạm thời sẽ trả kết quả nhận ở Đại sứ quán theo đúng biên nhận, không xin nhanh.

Vinavisa cập nhật thông tin mới nhất cho Qúy Khách Hàng. Gọi ngay 0899 31 3366 để nhận được tư vấn chi tiết về trường hợp của bạn nhé!

Xin chân thành cảm ơn!

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG TỪ THÁNG 7/2020

1. Thay đổi những gì?

Sửa đổi, bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Hơn nữa, Bộ luật lao động mới cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, thay thế cho Bộ luật lao động hiện tại.

2. Những điểm sửa đổi, bổ sung của Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Sẽ có một số thay đổi về loại visa, cụ thể như sau:

 • Visa LS: được cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam
 • Visa đầu tư (ĐT) và thẻ tạm trú diện đầu tư sẽ được chia thành nhiều loại phụ thuộc vào mức vốn đầu tư vào công ty ở Việt Nam

+ ĐT1: cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định. ( ngành nghề nào thuộc ưu đãi đầu tư do chính phủ quyết định?)

+ ĐT2: cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

+ ĐT3: cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

+ ĐT4: cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 3 tỷ đồng.

 • Thẻ tạm trú diện đầu tư có thời hạn từ 1 đến 10 năm phụ thuộc vào số vốn góp đầu tư vào công ty tại Việt Nam.
 • Visa diện DN được chia làm 2 loại:

+ DN1: cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

+ DN2: cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

 • Visa lao động (LĐ) cũng được chia làm 2 loại. LĐ1 cấp cho người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và LĐ2 cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động.

3. Những thay đổi về quốc gia được miễn thị thực: người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

– Với chương trình miễn thị thực chỉ yêu cầu passport vẫn còn hiệu lực ít nhất 6 tháng. Đáng kể hơn cả, yêu cầu phải nhập cảnh cách ngày xuất cảnh lần gần nhất ít nhất 30 ngày không còn nữa.

4. Đặc biệt luật quy định rõ với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt nam bằng thị thực có ký hiệu DL (du lịch)

– Nếu thị thực có thời hạn 1 tháng sẽ được cấp dấu tạm trú 1 tháng theo thị thực, nếu thị thực có thời hạn 3 tháng cũng chỉ cấp dấu tạm trú 1 tháng kể từ ngày nhập cảnh và muốn ở lại xem xét gia hạn tạm trú theo quy định. Vậy là luật quy định rất phù hợp và hạn chế được các đối tượng lợi dụng visa du lịch để đi lao động làm việc bất hợp pháp tại Việt Nam. 

Điểm a khoản 1 Điều 13 Luật số 51/2019/QH14 quy định như sau:

“a) Thời hạn tạm trú cấp bằng thời hạn thị thực; trường hợp thị thực có ký hiệu DL thời hạn trên 30 ngày thì cấp tạm trú 30 ngày và được xem xét gia hạn tạm trú theo quy định tại Điều 35 của Luật này;”

5. Thay đổi của Bộ luật Lao động?

Bộ luật Lao động mới có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2021:

 • Miễn giấy phép lao động sẽ được mở rộng cấp cho một số chủ sở hữu và giám đốc nhất định và cho vợ chồng của công dân Việt Nam
 • Giấy phép lao động sẽ vẫn có thời hạn 2 năm nhưng có thể gia hạn thêm hai năm nữa và chỉ được gia hạn 1 lần.
 • Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

VinaVisa – Dịch vụ chuyên xử lý Visa – Giấy phép lao động – Thẻ Tạm Trú – Gỡ Blacklist – Giấy phép lái xe…. cho người nước ngoài tại Đà Nẵng.

Chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất của Cục Xuất Nhập Cảnh Việt Nam và Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội cho Qúy Khách Hàng.

Theo dõi Fanpage: VinaVisa Service  hoặc website của chúng tôi. Để cập nhật tin tức nóng hỏi về điều luật cũng như phương án giải quyết cho các trường hợp người nước ngoài ở Việt Nam nhé!

BÀI VIẾT KHÁC:

Dịch vụ xin cấp visa Việt Nam↵

Thủ tục cấp visa việt nam cho nhà đầu tư nước ngoài  ↵

Phí dịch vụ làm thẻ tạm trú tại Đà Nẵng

Gia hạn visa Việt Nam tại Đà Nẵng

Mọi chi tiết liên hệ ngay hotline: 0899.31.33.66 để được tư vấn miễn phí.

 

Thủ tục xin visa Trung Quốc ở Quảng Nam

 

Bạn ở Quảng Nam muốn nộp hồ sơ làm visa Trung Quốc thì cần những giấy tờ gì?

Bạn có hộ khẩu Quảng Nam? 

Bạn là sinh viên?

Bạn chưa từng đi nước ngoài?

Bạn không có điều kiện chứng minh tài chính?

Bạn muốn qua  đó để tìm đối tác hợp tác kinh doanh nhưng ngại không xin được visa?

Bạn đang muốn xin visa Trung Quốc ở Quảng Nam nhưng không có nhiều thời gian?

Yên tâm, VinaVisa sẽ giải quyết tất cả các vấn đề trên cho bạn!

 

Địa chỉ làm visa Trung Quốc ở Quảng Nam ở đâu bạn có biết?

VinaVisa – Dịch vụ xin visa Trung Quốc tại Quảng Nam. Đã có kinh nghiệm lâu năm trong việc xử lý hồ sơ cho các khách hàng có hộ khẩu ở Quảng Nam xin visa đi Trung Quốc. Với các mục đích về du lịch – công tác/thương mại – kết hôn – du học….

Bạn đang ở Quảng Nam, bạn đang có nhu cầu xin visa Trung Quốc. Hãy gọi đến ngay 0899 31 3366, bạn sẽ được tư vấn cụ thể về chi tiết hồ sơ và sẽ được nhận kết quả tại nhà mà không cần đi đâu cả.

ĐỊA CHỈ LÀM VISA TRUNG QUỐC TẠI QUẢNG NAM

Văn Phòng Tư Vấn – Xử lý Visa Trung Quốc

Hoặc hãy đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại: Số 25 An Thượng 17, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đừng lo! Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn những cách tốt nhất để bạn nhận ngay kết quả visa Trung Quốc trong thời gian Nhanh Nhất – Chi Phí Thấp Nhất!

Thủ tục làm visa Trung Quốc cần những giấy tờ sau:

Xem thông tin chi tiết tại đây nhé! 

   Thủ tục visa Trung Quốc↵

Thời hạn visa Trung Quốc:

– Tùy vào mục đích xin visa mà bạn sẽ được cấp visa có thời hạn tương ứng.

  Visa du lịch thì thời hạn visa là 3 tháng ( visa có hiệu lực 3 tháng tính từ ngày được cấp visa)

  Visa Công Tác/Thương Mại: thời hạn visa 3 – 6 – 1 năm ( tùy vào điều kiện mà thời hạn visa công tác/thương mại trung quốc mà lãnh sự quán trung quốc sẽ xét duyệt và cấp visa cho bạn)

  Visa du học – kết hôn: là những loại visa dài hạn 1-2-3 năm

Thời gian xét duyệt visa:

– Lãnh sự trung quốc xét duyệt 7-8 ngày ( không tính thứ 7, chủ nhật)

Phí:

– Visa du lịch Trung Quốc 3 tháng 1 lần 15 ngày (Sổ trắng)

– Visa thương mại Trung Quốc 3 tháng 1 lần 30 ngày

– Visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần

– Visa Trung Quốc 1 năm  nhiều lần

– Visa Trung Quốc 3 tháng 2 lần (Mỗi lần lưu trú 30 ngày)

– Visa kết hôn Trung Quốc

Liên hệ trực tiếp VinaVisa để được báo phí tốt nhất nhé!

 

VinaVisa – Chuyên dịch vụ tư vấn và hỗ trợ làm Visa Trung Quốc tại Quảng Nam.

Sử dụng dịch vụ của VinaVisa, khách hàng không cần phải đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hồ Chí Minh hay Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để nộp hồ sơ; nhận kết quả nhanh chóng mà không mất nhiều công sức.

Giao nhận hồ sơ tại nhà với mức chi phí quá hấp dẫn!

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN – NHẬP CẢNH VISA TRUNG QUỐC 

[A] – Số 25 An Thượng 17, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

[P] –  0899 31 33 66 

[F] – https://www.facebook.com/vinavisa.vn/

MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

VinaVisa luôn lắng nghe mọi ý kiến của khách hàng để ngày càng cải thiện chất lượng dịch vụ. Đưa đến cho quý khách một dịch vụ an toàn – uy tín – phí ưu đãi. VinaVisa luôn cố gắng để nhận được sự hài lòng từ khách hàng khi đến với  VinaVisa – dịch vụ xin visa Việt Nam tại đà nẵng

 

Miễn Giấy Phép Lao Động dùng để làm gì?

– Khi xin được giấy Miễn Giấy Phép Lao Động là đồng nghĩa Qúy Khách có thể bỏ qua bước xin Giấy Phép Lao Động để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. 

– Có thể dùng giấy Miễn Giấy Phép Lao Động để xin Thẻ Tạm Trú theo diện LĐ mà có thời hạn 2 năm và trong khoảng thời gian đó Quý Khách có thể xuất nhập cảnh nhiều lần mà không cần xin visa Việt Nam. 

  Có thể bạn quan tâm: Phí dịch vụ làm thẻ tạm trú ở Đà Nẵng Gia Hạn Visa Việt Nam tại Đà Nẵng

 

Một số công dân nước ngoài được miễn Giấy phép lao động và có thể làm việc tại Việt Nam:

 1. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không quá ba (3) tháng hoặc để giải quyết các trường hợp khẩn cấp.
 2. Các trường hợp khẩn cấp được mô tả là các sự cố kỹ thuật hoặc công nghệ phức tạp ảnh hưởng hoặc đe dọa ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh và sản xuất mà trọng lực của nó không thể được quản lý đầy đủ bởi các nhân viên tại Việt Nam. Nhân viên nước ngoài được yêu cầu nộp tên đầy đủ, số hộ chiếu, quốc tịch, mô tả công việc và bản sao hợp đồng lao động cho thấy thời gian không quá chín mươi (90) ngày cho Bộ Lao động
 3. Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
 4. Thành viên hội đồng quản trị của một công ty cổ phần
 5. Chủ sở hữu của một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 6. Nhân viên quảng bá và tiếp thị dịch vụ thuộc các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài
 7. Luật sư hành nghề được chứng nhận của Bộ Tư pháp Việt Nam
 8. Nhân viên của các nhà thầu nước ngoài và người đứng đầu đại diện nước ngoài và văn phòng chi nhánh gần đây đã được yêu cầu Giấy phép làm việc.

– Cho dù Quý Khách đang là một trong những trường hợp được phép Miễn xin Giấy Phép Lao Động, nhưng để hợp pháp được làm việc ở Việt Nam hoặc để có thể xin thẻ tạm trú ở lâu dài tại Việt Nam thì Quý Khách phải nộp hồ sơ xin Miễn Giấy Phép Lao Động tại Sở Lao Động & TBXH tại Đà Nẵng.

– Sau khi nôp hồ sơ, Sở Lao Động & TBXH xét thấy Quý Khách đủ điều kiện để được Miễn GPLĐ thì Sở sẽ cấp cho Quý Khách Miễn Giấy Phép Lao Động.

  Xem thêm: Hình phạt khi làm việc tại Việt Nam không có Giấy Phép Lao Động

Hồ sơ xin Miễn Giấy phép lao động gồm:

(xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động)

– Danh sách trích ngang về người lao động với nội dung: Họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, Vị trí công việc, trình độ chuyên môn, địa điểm làm việc, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, giấy tờ kèm theo;

– Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam (Quyết định, thư bổ nhiệm hoặc điều động nội bộ phải là người được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng);

– Văn bản xác nhận kinh nghiệm là nhà quản lý, giám đốc điều hành, Chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;

– Bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với vị trí công việc;

– Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành phần văn phòng đại diện hoặc chi nhánh;

– Giấy phép lao động (Nếu đã được cấp);

– Hộ chiếu công chứng.

*** Lưu ýCác giấy tờ bằng tiếng nước ngoài được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải được dịch – công chứng sang tiếng Việt.

Thời gian xử lý: 25 ngày làm việc

Phí dịch vụ: 215 USD

Chúc bạn một ngày tốt lành!

Please email us, we will answer the problem for you. Good luck to you!

E-mail: info@vinavisa.vn

Hotline/ Line / Zalo / Viber / Kakaotalk / Wechat: 0899 31 3366

Địa chỉ: Số 25 đường An Thượng 17, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Lịch nghỉ tết dương 2020 của Cục Xuất Nhập Cảnh Việt Nam

– Công ty Vinavisa kính thông báo đến quý khách hàng lịch nghỉ Tết dương lịch 2020 của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh như sau:
 Tết dương lịch 2020 vào ngày thứ 4 giữa tuần nên theo đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo nghỉ 1 ngày duy nhất vào ngày 1/1/2020.
 Trong thời gian nghỉ tết dương lịch, Cục không tiếp nhận cũng như xử lý các hồ sơ thủ tục xuất nhập cảnh.
Vinavisa trân trọng thông báo để Quý khách hàng sắp xếp thời gian làm việc phù hợp.
Trân trọng cám ơn và kính chúc Quý khách hàng một năm mới HẠNH PHÚC – MAY MẮN – THÀNH ĐẠT – SỨC KHỎE.
————————————————–
[NOTICE – NEW YEAR HOLIDAY CALENDAR 2020 OF IMMIGRATION DEPARTMENT]
– Vinavisa Company informs you about the New Year 2020 Calendar of the Immigration Department as follows:
 The New Year 2020 Calendar is on Wednesday of the middle of the week, so the Immigration Department announces a one-day off (January 1st, 2020).

 During the New Year Holidays, the Immigration Department does not receive and process immigration documents.
Vinavisa would like to inform customers to arrange a suitable working time.
Sincerely thank you and BEST WISHES FOR A HAPPY AND SUCCESSFUL NEW YEAR.

[THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH CỦA ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN 2020]

 

Lịch nghỉ tết dương của Đại Sứ Quán Nhật Bản:

Đại Sứ Quán Nhật Bản thông báo nghỉ tết dương lịch từ ngày 28/12/2019 đến ngày 05/12/2020 để có thể nhận được kết quả xét duyệt trước ngày nghỉ Quý Khách phải tiến hành nộp hồ sơ muộn nhất như sau:

Nộp hồ sơ tại Cửa Sổ Lãnh Sự:

 • Nộp hồ sơ: Ngày 17/12 ( thứ 3) ⇒ Dự kiến trả kết quả: Ngày 27/12 ( thứ 6)

Nộp hồ sơ thông qua Đại Lý ủy thác:

 • Nộp hồ sơ: Ngày 20/12 ( thứ 6)  ⇒ Dự kiến trả kết quả: Ngày 27/12 ( thứ 6)

– Vinavisa xin thông báo đến Quý Khách Hàng có nhu cầu hỗ trợ xin Visa Nhật giai đoạn này lưu ý về thời gian chuẩn bị hồ sơ.
Nếu quý khách muốn nhận được kết quả trước thời gian nghỉ lễ của Đại Sứ Quán Nhật, vui lòng cung cấp hồ sơ trước ngày 16/12/2019 để việc xét duyệt hồ sơ được thuận lợi.

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline VinaVisa: 0899 31 3366 sẽ được giải đáp các vấn đề liên quan đến visa Nhật ngay lập tức!
Xin chân thành cảm ơn!

Chứng Minh Tài Chính – Tài Sản Khi Xin Visa Hàn Quốc

Chứng minh tài chính và tài sản khi xin visa Hàn Quốc

  Xin visa Hàn Quốc sẽ cần rất nhiều hồ sơ, nhưng trong phần này VinaVisa sẽ đề cập đến những thông tin liên quan đến chuản bị hồ sơ chứng minh tài chính và tài sản khi xin visa Hàn Quốc.

  Tại sao cần phải chứng minh tài chính và tài sản

Đối với việc chứng minh tài chính và tài sản thì không chỉ riêng đối với visa Hàn Quốc mà hầu như bạn muốn xin visa của quốc gia nào thì bạn cũng cần phải chuẩn bị những hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và tài sản.

Việc chứng minh tài chính để thể hiện trước Lãnh sự hay Đại sứ quán của đất nước đó rằng bạn có đủ điều kiện để chi trả cho chuyến đi của mình thay vì đi sang đất nước của họ để tìm kiếm việc làm hay ở lại.

Còn đối với việc chứng minh tài sản thì cũng một phần nguyên do liên quan đến đủ điều kiện đi du lịch và một phần khác để chứng minh bạn có những ràng buộc tại đất nước của mình. (Giả sử như nếu bạn không có tài sản gì nên bạn mới qua đất nước của tôi để kiếm việc làm hay tạo dựng tài sản, chắc họ nghĩ vậy ấy ^^)

  Chứng minh tài chính cần những hồ sơ gì?
 • Sổ tiết kiệm ít nhất 100 triệu, có kỳ hạn 3 tháng trở lên và lưu ý là được mở trước 1 tháng, tính từ thời điểm nộp hồ sơ xin visa.
 • Xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm
 • Sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất
  Chứng minh tài sản cần những hồ sơ gì? (Nếu bạn có tài sản)
 • Sao y công chứng giấy tờ ô tô đứng tên
 • Sao y công chứng giấy tờ nhà đất đứng tên
 • Photo mặt trước thẻ tín dụng

Lưu ý: Bạn càng liệt kê được nhiều tài sản do bạn đứng tên thì hồ sơ của bạn càng mạnh và tỷ lệ đậu visa của bạn sẽ càng cao.

  Những đối tượng được miễn chứng minh tài chính khi xin visa Hàn Quốc

Có 9 đối tượng nằm trong vùng ưu tiên được miễn tài chính khi xin visa Hàn Quốc

 • Làm việc trong các công ty, tổ chức nhà nước
 • Làm việc trong những ngành nghề, lĩnh vực đòi hỏi tay nghề cao như: bác sĩ, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao
 • Người đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng Hàn Quốc
 • Cán bộ nghỉ hưu trên 55 tuổi và có lương hưu
 • Nhân viên của các cơ quan truyền thông, truyền hình, nhà báo
 • Người có thu nhập trên 8000$/ năm hoặc có thẻ tín dụng hạng Vàng hoặc Platinum
 • Có số dư trong tài khoản trên 1 tỷ
 • Người có thẻ xanh tại các quốc gia OECD
 • Nhân viên thuộc top 500 doanh nghiệp trên trang http://vnr500.com.vn/

 

Trong trường hợp bạn đang có ý định xin visa hàn quốc nhưng lo ngại về Chứng Minh Tài Chính

Hãy gọi ngay tới 0899 31 3366 để được VinaVisa hỗ trợ xin visa và Chứng Minh Tài Chính 1 cách đơn giản.

VinaVisa – Dịch vụ xin visa Hàn Quốc tại Đà Nẵng – Hỗ trợ Chứng Minh Tài Chính dễ dàng.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

LÝ DO BẠN NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN XỬ LÝ VISA TẠI ĐÀ NẴNG CỦA VINAVISA

 Vina Visa – Dịch vụ tư vấn xử lý visa tại Đà Nẵng  là chuyên gia trong xử lý trong ngành visa.

 Kinh nghiệm nhiều năm: chuyên viên của chúng tôi đối với từng trường hợp hồ sơ sẽ đưa ra giải pháp và tư vấn chi tiết để khách hàng hiểu rõ về trường hợp hồ sơ của mình.

 Giải pháp tối ưu: đối với mỗi khách hàng với những mục đích chuyến thăm khác nhau tới những quốc gia khác nhau sẽ được chúng tôi tư vấn và đưa ra các giải pháp tốt nhất để tỷ lệ đậu visa sẽ là cao nhất.

 An toàn hồ sơ:  giấy tờ của quý khách sẽ được phòng tiếp nhận và trả kết quả visa về tận nhà. Việc thất lạc giấy tờ gốc ở mức thấp nhất.

 Tiết kiệm nhất: tại Việt Nam Vina Visa là công ty hỗ trợ dịch vụ visa Hàn Quốc tại Đà Nẵng với mức phí thấp nhất trên thị trường. Bạn sẽ được sử dụng dịch vụ uy tín với mức chi phí ưu đãi khi đến với Vina Visa.

Ngoài ra, với khách hàng sử dụng dịch vụ visa Hàn Quốc của VinaVisa sẽ được chúng tôi hỗ trợ xin Visa Đài Loan online miễn phí.

THU HỒ SƠ TẬN NHÀ – TƯ VẤN TẬN NƠI

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV DU LỊCH THẾ GIỚI TOÀN TÂM

[A] – 25 An Thượng 17, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

[P] –  0899 31 33 66

[E] – info@vinavisa.vn

[F] – https://www.facebook.com/vinavisa.vn/

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VÀ CHI TIẾT HỒ SƠ XIN VISA THĂM THÂN NHẬT BẢN

Nhật Bản không chỉ là địa điểm du lịch lý tưởng của các tín đồ du lịch mà Nhật Bản còn quốc gia được đánh giá cao về môi trường giáo dục. Và đó là lý do vì sao nhiều bậc phụ huynh cũng như nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn Nhật Bản để du học. Và ngoài ra Nhật Bản còn quốc gia phát triển cả về môi trường sống nên được nhiều người Việt lựa chọn để định cư.

Vậy nên, trong bài viết này VinaVisa sẽ hỗ trợ và hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về các thủ tục hồ sơ cũng như cách điền đơn xin visa thăm thân Nhật Bản.

Lưu ý:  Những người sống ở Nhật Bản có thể bảo lãnh người thân, họ hàng có quan hệ 3 đời sang Nhật Bản với visa ngắn hạn tối đa trong thời gian 3 tháng. Về hồ sơ chứng minh tài chính sẽ do một trong hai phía Việt Nam hoặc Nhật Bản chứng minh.

  Hồ sơ dành cho người thân ở Nhật Bản:

Giấy tờ phía Nhật chuẩn bị có thể điền trực tiếp tử các mẫu pdf trên trang web của bộ ngoại giao Nhật rồi in ra (ký tên, đóng dấu).

Trong trường hợp phía Nhật bảo lãnh tài chính cho chuyến đi cần có thêm:

 • Giấy chứng nhận bảo lãnh: http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000262559.pdf
 • Tối thiều một trong các loại giấy tờ sau của người bảo lãnh:
 • Giấy chứng nhận thu nhập: (所得証明書, xin tại Shiyakusho)
 • Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng: (預金残高証明書, xin tại ngân hàng)
 • Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế: (納税証明書, xin tại cục thuế địa phương, Bản sao)
 • Giấy chứng nhận nộp thuế: (納税証明書, xin tại cục thuế, bản ghi rõ tổng thu nhập)
  Hồ sơ danh cho người thân tại Việt Nam
 • Hộ chiếu
 • Tờ khai xin cấp visa
 • Ảnh 4.5×4.5
 • Tài liệu chứng minh quan hệ họ hàng (giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn)

Trong trường hợp phía người thân tại Việt Nam bảo lãnh tài chính cho chuyến đi thì cần có:

 • Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp
 • Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng
  Địa chỉ nộp hồ sơ xin visa:

Sau khi người thân tại Nhật Bản gửi đầy đủ giấy tờ về Việt Nam thì phía Việt Nam gửi đầy đủ hồ sơ của 2 bên về địa chỉ Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội hoặc Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc các đại lý ủy thác.

  Cách điền một số loại giấy tờ thiết yếu
  Thư mời:

Phần 1: Điền ngày tháng năm. Lưu ý phần năm điền theo niên hiệu, năm 2019 là Reiwa (令和)

Phần 2: Tên nước bên trái điền: ベトナム. Nếu nộp lên Đại sứ quán thì bạn tick vào ô phía trên 大使 còn nộp lên lãnh sự thì bạn tick vào ô phía dưới 総領事

Phần 3: 招 へ い 人 (thông tin người mời) Nếu mời dưới hình thức cá nhân thì bạn chỉ điền nửa trên, nửa dưới bỏ trống. Thông tin cần điền là tên của người mời cùng địa chỉ, số điện thoại bên Nhật

Phần 4: 査 証 申 請 人 (thông tin người xin visa) Thứ tự điền là Quốc tịch (ベトナム), nghề nghiệp (hãy tra các từ điển Nhật Việt về tên các loại nghề nghiệp hoặc xem phần lưu ý), tên tuổi, giới tính (男 là nam, 女 là nữ), ngày tháng năm sinh.

Phần 5: Lý do mời (Phần này rất quan trọng)

(1)招へい目的 Mục đích mời

Mục đích của việc mời sang. Ví dụ tham quan nước Nhật, gặp bạn bè, tìm hiểu văn hóa Nhật, bàn công việc, v.v…

(2)招へい経緯 Quá trình dẫn tới việc mời sang

Trình bày chi tiết quá trình dẫn tới việc mời người thân sang. Ví dụ do sinh con nhỏ nên muốn mời bố mẹ sang,…

(3)申請人との関係 Quan hệ với người xin visa (Xem phần lưu ý)

Phần 1,2 nên viết ra 1 tờ A4 khác cho đủ ý và tăng tính thuyết phục cho việc xin visa (Ghi trong 2 ô đầu phần 5 là  別紙のとおり). Bạn có thể viết bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Bạn cần viết lý do một cách hợp lý để việc xin visa dễ dàng hơn.

Một số ví dụ tiêu biểu:

 1. Vì sinh con nhỏ nên muốn bố mẹ sang để tiện việc chăm sóc
 2. Muốn bố mẹ sang dự lễ tốt nghiệp trọng đại của cuộc đời mình
 3. Muốn giới thiệu tới người thân về Nhật Bản
 4. Muốn cùng người thân đi du lịch Nhật Bản
 5. Lâu ngày không về nhà nên bố mẹ nhớ và muốn gặp sẽ tình hình học hành công việc như thế nào

  Lịch trình

Lịch trình khá quan trọng trong việc xin visa vì một lịch trình hợp lý sẽ giúp việc xin visa dễ dàng hơn.

Mẫu lịch trình gồm 4 cột: Ngày tháng, hành động, số liên lạc, địa chỉ.

Số liên lạc thường là số của người mời ( 招へい人携帯電話). Địa chỉ thường là của người mời (招へい人実家)

Phần 1:  Điền ngày tháng năm làm giấy

Phần 2:  Điền tên người xin visa ở Việt Nam (trong trường hợp nhiều người thì điền tên một người đại diện)

Phần 3:  Cột bên trái ghi ngày tháng năm lần lươt từ ngày sang đến ngày về

Phần 4:  Ô này ghi 日本入国 (Tên sân bay ở Việt Nam – Tên sân bay ở Nhật) nghĩa là nhập cảnh Nhật.

Phần 5,6:  Số liên lạc và địa chỉ như viết ở trên

Phần 7:  Cột này ghi chi tiết các hành động theo từng ngày. Ví dụ tham quan Kyoto, ở nhà người mời nghỉ ngơi,…

Phần 8:  Nếu không thay đổi địa chỉ và số điện thoại liên lạc thì ghi là 同上 (nghĩa là như trên)

Phần 9:  Ô này ghi 日本出国 (Tên sân bay ở Nhật – Tên sân bay ở Việt Nam) nghĩa là xuất cảnh khỏi Nhật Bản.

Phần 10: Có thể ghi địa chỉ trước khi rời Nhật hoặc để trống.

Ví dụ:

Image result for 親族訪問 滞在予定表
  Giấy chứng nhận bảo lãnh

Ghi lại thông tin người mời và người được mời tương tự giấy lý do mời (Lưu ý thứ tự ngược lại và phần người mời có thêm mục nghề nghiệp nhé!). Ngoài ra nếu bảo lãnh cho 2 người trở lên thì bạn cần làm thêm một tờ danh sách người xin visa nữa.

  Danh sách người được bảo lãnh

Phần 1:  Ngày tháng năm

Phần 2:  Thông tin người xin visa, người ghi đầu tiên là người đại diện trong danh sách

Phần 3:  Giới tính (男 là nam, 女 là nữ)

Phần 4:  Quan hệ với người mời

Phần 5:  Quan hệ với người bảo lãnh tài chính

Phần 6,7,8,9:  Tương tự như trên

  Lưu ý

»»  Các giấy tờ ở Nhật có kỳ hạn 3 tháng:  Bạn cần nộp hồ sơ trong vòng 3 tháng kể từ phần ngày tháng năm ghi trên các hồ sơ.

»»  Về chứng minh tài chính: Không có quy đinh bạn cần tối thiểu bao nhiêu tiền trong tài khoản. Hãy ước tính sao cho hợp lý với số tiền mua vé máy bay, số tiền ăn ở đi lại trong lịch trình và nên để số dư ra hơn so với số tiền bạn cần dùng.

»»  Tên quan hệ gia đình:

母親:Mẹ 父親: Bố 妻: Vợ 夫: Chồng
姉: Chị gái 兄: Anh trai 妹: Em gái 弟: Em trai
配偶者: Vợ hoặc chồng 息子: Con trai 娘: Con gái

 

»»  Một số loại nghề nghiệp:

農業: Nông nghiệp 主婦: Nội trợ (trường hợp phụ nữ về hưu nên ghi thế này thay vì 無職 – Không nghề nghiệp)
公務員: Nhân viên nhà nước 会社員: Nhân viên công ty
教員: Giáo viên 学生:Học sinh, sinh viên

 

KHÁM PHÁ – CHÙA HUYỀN KHÔNG HUẾ

Cứ ngỡ bạn ở đâu xa

Ai dè bạn ở sát ngay bên mềnh!!!

    Nếu bạn là một người theo đạo Phật hay luôn mê mẩn với những ngôi chùa Phật Giáo thì bạn sẽ không thể bỏ qua ngôi chùa Huyền Không, một trong những ngôi chùa có lối thiết kế đẹp ngỡ ngàng như đưa bạn lạc vào những ngôi chùa của Ấn Giáo.

Chùa Huyền Không - Huế
Chùa Huyền Không – Huế

    Chùa Huyền Không (hay còn gọi là Huyền Không 1, Huyền Không Sơn Trung). Ngôi chùa này tọa lạc tại thôn Nham Biền, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, ngoại vi thành phố Huế, cách chùa Thiên Mụ khoảng 3km về phía Tây.

    Chùa Huyền Không được xây dựng năm 1973,  là ngôi chùa Phật Giáo thuộc hệ phái Nam Tông (Theravāda).

Chùa Huyền Không – Huế

    Mặc dù chùa được xây dựng bởi vật liệu bê tông cốt thép hiện đại, thế nhưng chùa Huyền Không vẫn toát lên được dáng dấp cổ kính, uy nghi nhưng lại hòa hợp với đường nét chung của con người và cảnh vật cố đô. Cũng chính vì vậy nên chùa Huyền Không được đánh giá là một thực nghiệm thành công về ý tưởng kiến trúc.

    Sự tinh tế của người Huế trong việc quy hoạch kiến trúc chùa Huyền Không dựa trên tôn trọng và lấy thiên nhiên làm chủ thể. Với sự hiện hữu của tạo hóa mang đến cảm giác yên bình và thanh tịnh như đang ở cõi niết bàn.

Chùa Huyền Không – Huế

    Một điều thú vị nữa mà bạn không nên bỏ lỡ đó chính là cửa chùa Huyền Không, ngoài tôn giáo, ngoài góc tản mạn của thiên nhiên thì nơi đây còn đậm chất nhân văn của xứ Huế thơ mộng hữu tình. Điều đó được thể hiện thông qua những tấm đá khắc chữ bằng thư pháp ở triền núi dọc con đường vào. Những tấm đá tuy bạc màu theo thời gian nhưng lại cho ta nhiều suy ngẫm về triết lý, đạo đời thông qua từng vần thơ, câu đối nơi đây.

    Là một người có sự yêu thích tìm hiểu tôn giáo và kiến trúc chùa chiềng thì chùa Huyền Không thật sự là một địa điểm không thể bỏ qua cho bạn và du khách khi đến với cố đô Huế.

Hotline 0899 31 3366